Presentació

Les classes de repàs tenen lloc en petit grup (quatre o cinc persones). La finalitat és solucionar els dubtes dels alumnes i aplicar les tècniques d'estudi al treball del dia a dia.

A més a més, es preparen els exàmens i es potenciaran els aspectes més fluixos de cadascú.

   Destinataris

Aquestes classes van adreçades als alumnes de primària i secundària de qualsevol sistema d'ensenyament del país.

   Modalitats

En cas de necessitat, hi ha l'opció de demanar classes individuals, cal veure la disponibilitat horària.

   Preu

La quota és mensual. A raó de 16,50€/classe. Duració 1 hora.

Les sessions individuals o reeducacions: (duració 3/4 hora)