Classes de Repàs

Les classes de repàs es realitzaran en grups reduïts (4-5) persones amb un nivell el més homogeni possible. La metodologia emprada es basa en revisar les agendes i realitzar les tasques amb més dificultats. En cas que no existeixin dubtes, s'aplicaran tècniques d'estudi per preparar les diverses assignatures. També es disposa d'un perfil de cada alumne per reforçar els aspectes que estiguin més fluixos. 

Idiomes

Les classes d'idiomes es distribueixen en: classes de repàs i classes de conversa. Aquestes sessions es duen a terme amb un professor nadiu que els ajudarà a resoldre els seus dubtes, augmentar el vocabulari, així com a millorar la seva pronunciació i expressió. 

Tallers

En èpoques de festes escolars, duem a terme tallers intensius de tècniques d'estudi, raonament de problemes i altres que anirem informant. Podeu demanar informació o consultar les places des de la nostra pàgina web.