Presentació

Les classes de repàs tenen lloc en petit grup (quatre o cinc persones). La finalitat és solucionar els dubtes dels alumnes i aplicar les tècniques d'estudi al treball del dia a dia.

A més a més, es preparen els exàmens i es potenciaran els aspectes més fluixos de cadascú.

   Destinataris

Aquestes classes van adreçades als alumnes de batxillerat de qualsevol sistema d'ensenyament del país.

   Modalitats

En cas de necessitat, hi ha l'opció de demanar classes individuals, cal veure la disponibilitat horària.

   Preu

 La quota és mensual. A raó de 17.50€/classe. Duració 1 hora.

Les sessions individuals o reeducacions: (duració 3/4 hora)

   Calendari i Inscripció

Fes clic al calendari, consulta les places disponibles i inscriu-te fent clic a la casella corresponent.