Temas de interés

TALLERS

TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI Si no sabeu distingir el que és important o no en un text, si us és impossible recordar pàgines i …

Tècniques d'estudi

Un alt percentatge d'alumnes tenen dificultats per organitzar el seu temps, per aprofitar al màxim les seves capacitats. Molts a…

Buscar notícias